สำหรับใครที่พาสปอร์ตใกล้หมดอายุ หรือต้องการเดินทางไปต่างประเทศแล้วยังไม่มีพาสปอร์ต แต่ไม่สะดวกในการลางาน เพราะสถานที่รับทำพาสปอร์ตเปิดให้บริการในวัน-เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ แถมปิดบริการก่อนเวลาเราเลิกงานอีก เราได้รวบรวมข้อมูลสถานที่ทำพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้างในวันเสาร์ พร้อมกับเงื่อนไข และการทำพาสปอร์ตออนไลน์ แบบรวบตึงครบจบในบทความเดียว 

Passport of Thailand flight travel ,traveling concept

พาสปอร์ต หรือ Passport คือ เอกสารที่รับรองสัญชาติและแสดงตัวตนของผู้ถือครอง ออกให้โดยรัฐบาลในประเทศที่ผู้นั้นพลเมือง โดยมีข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิด เสมือนเป็นใบเบิกทางให้สามารถเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น นับว่าพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ 

สถานที่เปิดบริการทำพาสปอร์ตวันเสาร์ 2566 

1. สำนักงานเดินทางปทุมวัน (MBK Center ชั้น 5 โซน A)  

สำนักงานเดินทางปทุมวัน เปิดให้บริการทำพาสปอร์ต เวลา 10.00-18.00 น.  (จำกัดให้บริการ 1,000 คิว / วัน) โดยมีบูธเจ้าหน้าที่ให้บริการทำพาสปอร์ตแบบปกติ และตู้ทำพาสปอร์ตอัตโนมัติ Kiosk

2. สำนักงานเดินทางบางใหญ่ (Central West Gate ชั้น G โซนสีเขียว ) 

สำนักงานเดินทางบางใหญ่ หรือที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต เปิดให้บริการทำพาสปอร์ต เวลา 10.00-18.00 น. (จำกัดให้บริการ 500 คิว / วัน) ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ และ ตู้ทำพาสปอร์ต Kiosk 

ทำพาสปอร์ต walk in ได้ไหม 

ทั้งที่ MBK และ Central West Gate เปิดรับบริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ทั้งแบบ Walk in และ จองคิวออนไลน์ และให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่รวมเล่มทูต / ราชการ / พระภิกษุ

หมายเหตุ : 

 • ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น
 • งดทำหนังสือเดินทางทูต / ราชการ / ภิกษุ 
 • งดให้บริการเล่มด่วน 
 • จองคิวออนไลน์ที่  https://www.qpassport.in.th/#/landin
 • ดูเอกสารทำพาสปอร์ตที่ https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/doc4passport

เอกสารทำพาร์ตปอร์ต 2566 ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง 

สำหรับการทำพาสปอร์ต เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้ 

1. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 

 • บัตรประชาชนตัวจริง 
 • สูติบัตรฉบับจริง 
 • บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้ปกครอง 

หายเหตุ : กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมาเซ็นยินยอมได้ ต้องมาลงนามยินยอมต่อหน้าเจ้าที่ในวันที่รับคำร้อง

2. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี 

 • บัตรประชาชน 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับบัตรประชาชนปัจจุบัน) 

3.ผู้ที่ต้องการทำพาสปอร์ตใหม่ 

 • บัตรประชาชนตัวจริง 

4. ผู้ที่ทำพาสปอร์ตหาย 

 • บัตรประชาชนตัวจริง 
 • ใบแจ้งความฉบับจริง  

5. ผู้ที่ต้องการต่ออายุพาสปอร์ต 

 • บัตรประชาชนตัวจริง 
 • พาสปอร์ตเล่มเก่าที่หมดอายุ 

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต 2566 

 • นำบัตรประชาชนตัวจริงและพาสปอร์ตเล่มเก่าติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 • กรอกประวัติข้อมูลข้อมูลส่วนตัว 
 • สแกนลายนิ้วมือ สแกนม่านตา (งดใส่คอนแทคเลนส์สี) และถ่ายรูปทำพาสปอร์ต 
 • เลือกอายุพาสปอร์ต 5 ปี หรือ 10 ปี 
 • แจ้งวิธีการขอรับเล่ม รับด้วยตัวเอง , มอบหมายให้ผู้อื่นรับแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์ 
 • ชำระค่าธรรมเนียม (เลือกชำระเงินสด จ่ายผ่านบัตร หรือ สแกน QR Code) 
ภาพจาก : https://mbk-center.co.th

ขั้นตอนการทำ Passport ที่ตู้ Kiosk ด้วยตนเอง

การทำพาสปอร์ตผ่านตู้อัตโนมัติ Kiosk ผู้ทำพาสปอร์ตต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเคยมีพาสปอร์ตมาก่อน โดยผู้ทีต้องการทำพาสปอร์ตต้องแจ้งเจ้าที่เพื่อให้พาไปยังที่เครื่องทำพาสปอร์ตอัตโนมัติ และแนะนำขั้นตอนการทำพาสปอร์ตผ่านตู้ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ 

 • นำพาสปอร์ตเล่มเก่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 • นำบัตรประชาชนเสียบที่ตัวเครื่อง ระบบจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 • กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
 • กดถ่ายรูป (สามารถเลือกรูปถ่ายได้เองจนกว่าจะพอใจ) 
 • สแกนลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา (งดใส่คอนแทคเลนส์สี เพราะมีผลต่อการสแกนม่านตา) 
 • เลือกต่ออายุพาสปอร์ต 5 ปี หรือ 10 ปี 
 • ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ โดยเลือก ชำระเงินสด , ชำระผ่านบัตร หรือ สแกน QR Code (มีค่าบริการเรียกเก็บ) 

ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต ราคาเท่าไร  

ค่าธรรมเนียมทำ Passport 2566 ราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทและอายุพาสปอร์ตที่เลือก 

 • พาสปอร์ตอายุ 5 ปี ราคา 1,000 บาท 
 • พาสปอร์ตอายุ 10 ปี ราคา 1,500 บาท 
 • พาสปอร์ตด่วนพิเศษ (รับเล่มในวันเดียวกัน) ราคา 3,000 บาท 

หมายเหตุ :เรทราคาเดียวกันทั้งที่ทำโดยเจ้าหน้าที่และทำผ่านตู้อัตโนมัติ 

ทำพาสปอร์ต รอกี่วัน 

1. ประเภทพาสปอร์ตทั่วไป 

 • กรุงเทพและปริมณพล รอจัดส่งทางไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ 
 • ต่างจังหวัด รอจัดส่งทางไปรษณีย์ 5-7 วันทำการ

2. ประเภทพาสปอร์ตด่วนพิเศษ 

 • รอภายใน 1 วัน (ได้รับในวันเดียวกัน เช่น ทำเช้า – รับบ่าย

วิธีจองคิวทำพาสปอร์ต 2566 

การจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ จะช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องรอคิวนาน โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

 • เข้าไปลงทะเบียนและสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเลือกพื้นที่ต้องการทำพาสปอร์ต 
 • เลือกประเภทเข้ารับบริการทำพาสปอร์ตล่วงหน้า 
 • ระบุวันที่และสถานที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ (จองออนไลน์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน) 
 • เลือกวิธีการับพาสปอร์ตฉบับจริง (เดินทางไปรับด้วยตนเอง มีผู้รับแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์) 

หมายเหตุุ : สามารถเช็คจำนวนคิวสำนักงานฯ ได้ที่ www.qpasspost..in.th/#/queue-no