Archive

Month: January 2023

วิธีตั้งค่า Medical ID และวิธีการตั้งค่าเปิดใช้งาน SOS ฉุกเฉิน 

เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ จะมีการติดตั้ง Medical ID มาจากโรงงานของแบรนด์โทรศัพท์น้้น ๆ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฉุกเฉินที่สำคัญ ซึ่งผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนไม่ควรมองข้าม และควรทำการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งาน เพราะระบบนี้สามารถช่วยชีวิตคุณได้ เชื่อไหม?  Medical ID คืออะไร  Medical ID หรือ แพทย์ ID คือ แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นทางการแพทย์ สามารถดูข้อมูลทางสุขภาพของเราได้จากหน้าจอมือถือโดยไม่ต้องใช้รหัส เช่น อาการแพ้ หรือประวัติการเจ็บป่วยของเรา รวมไปถึงบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  วิธีตั้งค่า ID…

5 ข้อแนะนำการใส่แมสจากหมอยง เมื่อโรคโควิดเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล 

หลังจากที่โรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำฤดูกาล และความรุนแรงของโรคก็ลดลง ทำให้มีการผ่อนผันในการใส่แมส หรือ การใส่หน้ากากในที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคนที่ยังคงใส่หน้ากาก และไม่ใส่หน้ากากในสถานที่ส่วนรวม เพราะได้มีการลดมาตรการอันเคร่งครัด และให้ประชาชนพิจารณาในการใส่แมสตามความเหมาะสมได้ เพราะถึงอย่างไรเราทุกคนต่างก็ต้องปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับไวรัสของโรคระบาดนี้ให้ได้ โดยศ.พน.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โควิด-19 กลับมาระบาดรุนแรงเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีก โดยคำแนะนำจากหมอยงมี 5 ข้อ ดังต่อไปนี้  1. เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถม  สำหรับเด็กเล็กไปจนถึงระดับชั้นประถม อาจไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียน…

Close
Sign in/Register