หลังจากที่โรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำฤดูกาล และความรุนแรงของโรคก็ลดลง ทำให้มีการผ่อนผันในการใส่แมส หรือ การใส่หน้ากากในที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคนที่ยังคงใส่หน้ากาก และไม่ใส่หน้ากากในสถานที่ส่วนรวม เพราะได้มีการลดมาตรการอันเคร่งครัด และให้ประชาชนพิจารณาในการใส่แมสตามความเหมาะสมได้ เพราะถึงอย่างไรเราทุกคนต่างก็ต้องปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับไวรัสของโรคระบาดนี้ให้ได้ โดยศ.พน.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โควิด-19 กลับมาระบาดรุนแรงเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีก โดยคำแนะนำจากหมอยงมี 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถม 

สำหรับเด็กเล็กไปจนถึงระดับชั้นประถม อาจไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียน เนื่องจากเด็กเล็กมักใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องไม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว มักจะเผลอถอด หรือหน้ากากเลื่อนหล่นมากองที่คาง หรือหลุดหล่นหายไปก็มี ซึ่งครูหรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลวิธีการใส่หน้ากากในเด็กเล็กได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเรื่องการล้างมือที่ถูกวิธี เพราะเป็นสิ่งสำคัญของการดูแลสุขอนามัย หมั่นทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ให้อากาศมีการถ่ายเท สำหรับนักเรียนที่มีอาการป่วย ควรให้หยุดเรียนและพักผ่อนอยู่ที่บ้าน และกลับไปเรียนได้ปกติเมื่อหายดี

2. เด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่ป่วยโรคทางเดินหายใจ 

ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็ตาม จะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านและเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะในสถานที่มีคนแออัด 

3. ผู้ที่มีสุขภาพปกติ แข็งแรง และ ไม่เจ็บป่วย 

สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้ป่วยโรคทางเดินหายใจ มีสุขภาพปกติ ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากในที่สาธารณะที่เปิดโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก เช่น ตามถนนทางเดิน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่าง ทะเล น้ำตก เป็นต้น  

4. ใส่หน้ากากในสถานที่ปิด หรือที่มีคนแออัด 

แม้ว่าในข้อที่ 3 ได้ระบุไว้ว่า ผู้มีสุขภาพปกติทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใส่แมสในที่สาธารณะ แต่สำหรับในสถานที่ปิด หรือในสถานที่มีคนแออัด หรือสถานที่มีคนใช้บริการเป็นจำนวนมาก อย่าง ในรถไฟฟ้า รถขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล คลินิก ออฟฟิศห้องแอร์ หรือในสถานที่ไม่มีการเปิดโล่ง ไม่ระบายอากาศ ยังคงจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัย 

5. ใส่หน้ากากตามความสมัครใจ 


การใส่หน้ากากในปัจจุบันเป็นไปตามความสมัครใจ แต่ควรอยู่ภายใต้ความปลอดภัย ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ความเหมาะสม และความจำเป็นสถานที่ใดควรใส่หน้ากากอนามัย และสถานที่ใดไม่จำเป็นต้องใส่แมส เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทจนไวรัสกลับมาระบาดใหม่